Titanik Grup Sigorta Eksperlik Hizmetleri | Gözetim Hizmetleri

GÖZETİM (SURVEY) HİZMETLERİ

Bir ticari malın alıcısına ulaşmasına kadar geçen süreçler esnasında satış sözleşmesinde belirtilen niteliklerini tamamen veya kısmen yitirmesi sık karşılaşılan bir durumdur.Bir ticari mal, üreticiden alıcısına teslim edilene kadar üretici, satıcı, alıcı,yükleyici, nakliyeci, gümrük,vb muhataplarla birlikte, sigortacılar ve aracılar gibi tarafların varlığı da göz önüne alındığında, sorumluluklar ve riskler ardı arkasına el değiştirmektedir. Özellikle limanlarda ya da yükleme/tahliye sahalarında ticari malın üzerindeki asıl menfaat sahipleri hazır bulunamadıkları için yükleme/tahliye noktasında bulunan diğer kişi ya da kuruluşlar;

Malın gerektiğince korunabilmesi bakımından yeterli bilgi,eğitim ve tecrübeye sahipolmayabilir.Malın asıl menfaat sahiplerinin çıkarlarını korumak için hiçbir özel çaba göstermez, hatta bu çıkarlara karşı tavırlar bile takınabilir. Karşılaşılan tüm risklere anında ve yerinde müdahale edilemeyebilir. Hukuki bakımdan gerekli işlemler zamanında yapılamadığı için, birçok muhatap arasından gerçekten sorumlu ve kusurlu olan kişi ya da kuruluşlar saptanamaz. Ticari malın üzerinde asıl menfaat sahibi olan kişi ya da kuruluşların ileri sürecekleri itirazlar ve düzenleyecekleri tutanak ya da raporlar, tarafsız sayılmadığından diğer tarafları bağlayıcı olamaz.

Gözetim:Ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir "Gözetim Şirketi" aracılığıyla alıcı veya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir. Özellikle denizcilik sektöründe gözetim (sörvey) hizmetlerinin yeri tartışılmazdır. Bağımsız ve tarafsız gözetim hizmetlerimiz ticarette alıcı ve satıcılara büyük fayda ve kolaylıklar sağlamaktadır.

“TITANIK” tarafından sağlanan Gözetim (Sörvey) hizmetleri ile ihtiyaçlara çözüm bulunmakta asıl menfaat sahibi olan kurumsal müşterilerimizin hak ve menfaatleri korunmaktadır.Gözetim hizmetleri denizcilikle ilgili mevzuat ve/veya uluslar arası sözleşme kurallarına göre yapılan denetim (inspection), tutulan rapor ve düzenlenen belgelerin tamamını kapsamaktadır.

     Faydalı Linkler

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Sigorta Eksperleri Derneği TOBB Sigortacılık Müdürlüğüİletişim

Yalı Mahallesi
Hamam Sokak Yalı Apartmanı Kapı No:12 Daire:6 PK: 34844 Maltepe - İSTANBUL

TİTANİK A.Ş.
Değerleme ve Sigorta Eksperlik Hizmetleri
www.titanikgrup.com - info@titanikgrup.com
Telefon : 0 216 532 12 12
Faks : 0 216 532 12 13
Mobil : 0 532 153 12 12

 


  Copyright© www.titanikgrup.com Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım Done Bilişim