Titanik Grup Sigorta Eksperlik Hizmetleri | Gemi - Tekne Kondisyon Sörveyleri

SİGORTA EKSPERLİK HİZMETLERİ

Her türlü hava, deniz ve demiryolu araçları ile ilgili olarak; sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirlemek ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işler sonucunda detaylı ekspertiz raporu hazırlamak Sigorta Eksperlik Hizmetlerinin başlıca faaliyetleri arasındadır. Ekspertiz çalışması sonucunda hazırlanan ekspertiz raporları talep edildiği takdirde Titanik Sigorta Eksperlik Hizmetleri firması tarafından İngilizce veya diğer dillerde hazırlanabilmektedir.

Ayrıca; sigorta eksperi tanımı çerçevesinde sigorta poliçelerine konu olup olmadığına bakılmaksızın hasar - kaza öncesi veya sonrası her türlü hava, deniz ve demiryolu araçları ile ilgili olarak değer tesbiti - kıymet takdiri konusunda talepte bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara bu hususta sigorta eksperlerince ekspertiz raporu düzenlenebilmektedir.

Sigortacılık denizde başlayıp gelişmiştir. Sigorta konusu “gemi veya diğer deniz ve göl araçlarıdır. Esas olarak yük ve yolcu gemilerini kapsamakla birlikte sigortacı kabul ettiği takdirde yelkenli tekneler, balıkçı gemi ve tekneleri, tenezzüh tekneleri, yat ve kotralar, hizmet motorları, römorkör, duba, şat ve layterler, yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletlerini de kapsar.

Sigorta Eksperlik Hizmetleri -  Havayolu Araçları

Türkiye’de hava taşıtları sigortalarının genel şartları oluşmamıştır.Ancak,havacılık sektörünün gelişmesiyle hava taşıtları için hazırlanan özel klozlar doğrultusunda sabit kanatlı uçak, helikopter ,deniz uçakları,planör,paraşüt,yamaç paraşütü gibi her türlü hava taşıtının park halinde,hareket halinde (taxi) ya da uçuş sırasında herhangi bir şekilde meydana gelen ani ve beklenmedik olay sonucu oluşan teminat kapsamındaki hasarlarıyla ilgili ekspertiz raporları hazırlanmaktadır. “TİTANİK” tarafından; tehlikeli olay, kaza, hasar, gövde kaybı ve sorumluluk sigortaları ile ilgili olarak müşterilerimize ekspertiz raporları hazırlanmaktadır.

Sigorta Eksperlik Hizmetleri - Denizyolu Araçları

Sigortacılık denizde başlayıp gelişmiştir.Sigorta konusu “gemi veya diğer deniz ve göl araçlarıdır. Esas olarak yük ve yolcu gemilerini kapsamakla birlikte sigortacı kabul ettiği takdirde yelkenli tekneler, balıkçı gemi ve tekneleri, tenezzüh tekneleri,yat ve kotralar, hizmet motorları, römorkör, duba, şat ve layterler, yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta,deniz motosikletlerini de kapsar.

Bankalara, özel finans kuruluşlarına,sektörle ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara kıymet takdiri raporu post finansman kredilerinde genel Kondüsyon sörvey raporu, Pre finansman kredilerinde yeni gemi inşa mali ve ticari kontrolleri, ilerleme raporu düzenlenmektedir.

Sigorta Eksperlik Hizmetleri - Demiryolu Araçları

Demiryolu Araçları işletmeciliği riskli bir faaliyet olduğundan bu hizmeti gören işletenin yüksek özen göstermesi gereken bir hizmettir.Ülkemizde yaşanan Demiryolu Araçları kazaları sonucu can ve mal kaybından oluşan zararlar bu konuda sigortaya olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Demiryolu araçları ile ilgili en küçük mekanik hasardan, bedensel yaralanmalı kazalara kadar her türden demiryolu hasarında eksperlik hizmeti vermekteyiz.Faydalı Linkler

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Sigorta Eksperleri Derneği TOBB Sigortacılık Müdürlüğü


İletişim

Yalı Mahallesi
Hamam Sokak Yalı Apartmanı Kapı No:12 Daire:6 PK: 34844 Maltepe - İSTANBUL

TİTANİK A.Ş.
Değerleme ve Sigorta Eksperlik Hizmetleri
www.titanikgrup.com - info@titanikgrup.com
Telefon : 0 216 532 12 12
Faks : 0 216 532 12 13
Mobil : 0 532 153 12 12

  Copyright© www.titanikgrup.com Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım Done Bilişim